Bátai Pitypang Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bátai Pitypang Óvoda
Bátai Pitypang Óvoda Sárpilisi Tagóvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. 08. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7145 Sárpilis, Nyéki utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásnak megfelelően, a 2,5-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         ECDL

§         B kategóriás jogosítvány,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bátai Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (7149 Báta, Óvoda utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2014. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Báta honlapja, www. bata.hu - 2014. július 24.

§         Óvoda honlapja, www.pitypangovi.bata.hu - 2014. július 24.

§         Sárpilis honlapja, www.sarpilis.hu - 2014. július 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.